Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren spreken en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren. Daarvoor geldt een verplicht inburgeringsexamen.
Tijdens het inburgeringsexamen laat u zien wat u hebt geleerd over Nederland. Ook laat u zien dat u voldoende Nederlands spreekt en verstaat. Er zijn 5 examenonderdelen. De vragen van de examens gaan over Nederlandse regels en gewoontes.
U moet zelf inburgeren. Zelf leren en zelf hulp zoeken. En zelf het inburgeringsexamen regelen. De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen moet u zelf betalen.