Stappenplan inburgering

U bent een asielzoeker en wil in Nederland blijven? Dan moet de de Nederlandse taal leren en meer leren over Nederland. Dit heet inburgeren. In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe dit te werk gaat.

Brede intake

De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dit is de brede intake. De gemeente wil weten wat u al kunt. Daarom moet u een toets doen: de leerbaarheidstoets. De gemeente maakt een afspraak met u voor de toets. U hoeft niet te oefenen voor het gesprek of de toets. Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Opstellen persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)

Een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) is een document dat wordt opgesteld voor mensen die in Nederland inburgeren. Het plan wordt opgesteld door de gemeente in samenwerking met de inburgeringsplichtige. Het plan beschrijft de leerdoelen en de begeleiding die de inburgeringsplichtige nodig heeft om de Nederlandse taal te leren en om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

Officiƫle start van de inburgering

U krijgt een brief van DUO. In de brief staat wanneer uw inburgering officieel begint. Dit noemen we ook wel ‘start inburgeringstermijn’. Ga naar de cursus en leer over Nederland. Zo bent u klaar voor de examens.

Hulp van de gemeente

Uw gemeente helpt u bij het inburgeren. Vraag uw gemeente om meer informatie over hoe ze u gaan helpen

Een school zoeken

U volgt een cursus op een school. De gemeente zegt naar welke school u kunt gaan.

Leren voor het inburgeringsexamen

  • In uw PIP staat voor welke examens u moet leren. Dat kunnen deze examens zijn: Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Participatieverklaringstraject (PVT) Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)

Het PVT is een verplicht onderdeel van de inburgering voor mensen die in Nederland willen wonen en werken. In het PVT leer je over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Ook leer je over de Nederlandse taal en cultuur. Als je het PVT hebt afgerond, onderteken je de Participatieverklaring. Dit is een belofte dat je je aan de Nederlandse samenleving wilt houden.

De MAP is ook een verplicht onderdeel van de inburgering. In de MAP leer je over de Nederlandse arbeidsmarkt. Je leert hoe je een cv maakt, hoe je solliciteert en hoe je op de werkvloer moet functioneren. Ook leer je over je rechten en plichten als werknemer.

inburgeringsexamen doen

Om in te burgeren, moet u meestal examen doen. In Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen en op welk taalniveau. Meld u op tijd aan voor de examens, vooral als uw inburgeringstermijn bijna voorbij is.

Examenuitslag

U krijgt een brief met uw examenresultaten. Als u een examen niet gehaald hebt, mag u dat examen nog een keer doen.

Inburgeringsdiploma

U krijgt uw diploma per aangetekende post. Hebt u de Zelfredzaamheidsroute gedaan? Dan krijgt u geen diploma, maar een certificaat van uw gemeente.

Klaar met inburgeren

Nu bent u klaar met inburgeren en kunt u goed meedoen in de Nederlandse samenleving. Wilt u naturaliseren tot Nederlander of een sterkere verblijfsvergunning krijgen? Op de site van de IND staat welke papieren u nodig hebt.