De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is een verplicht onderdeel van de inburgering in Nederland. De module is bedoeld om inburgeringsplichtigen voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

De MAP bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Beroepenoriëntatie:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen over de Nederlandse arbeidsmarkt, de verschillende beroepen en de opleidingseisen.

Nationale beroepengids

2. Realistisch beroepsbeeld:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen hoe ze een realistisch beeld kunnen vormen van een beroep.

Beroep in Beeld (ROC)

loonwijzer.nl

Nettoloon berekenen | 2023, 2024

3. Beroepskansen:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen over de beroepskansen.

Kansrijke beroepen

4. Beroepscompetenties:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen over de vaardigheden en kennis die nodig zijn om een beroep uit te oefenen.

Softskills

Hardskills

5. Werknemerscompetenties:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen over de vaardigheden en kennis die nodig zijn om succesvol te zijn als werknemer.

6. Netwerk opbouwen:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen hoe ze een netwerk kunnen opbouwen dat hen kan helpen bij het vinden van werk.

Linkedin

7. Werk vinden:

In dit onderdeel leren inburgeringsplichtigen hoe ze werk kunnen vinden.

Indeed

Ondernemingsplan maken

Ondernemingsplan voorbeelden – Download gratis PDF