Hardskills

Hardskills (vaardigheden) zijn meetbare en specifieke vaardigheden die doorgaans worden geleerd of verworven via training, onderwijs of praktijk. Ze zijn vaak gerelateerd aan technische kennis, procedures, tools of methoden die nodig zijn om een bepaalde taak uit te voeren.

Hier zijn 10 voorbeelden van hardskills:

  1. Programmeren: Het vermogen om code te schrijven in programmeertalen zoals Python, Java, C++, enz.
  2. Boekhouding: Het begrijpen en toepassen van financiële principes, zoals het opstellen van financiële overzichten en het interpreteren van boekhoudkundige gegevens.
  3. Talenkennis: Het spreken, schrijven en begrijpen van een of meerdere vreemde talen.
  4. Technische vaardigheden: Het omvat specifieke technische kennis, zoals bediening van machines, software, gereedschappen of apparatuur.
  5. Data-analyse: Het vermogen om gegevens te verzamelen, interpreteren en analyseren om waardevolle inzichten te verkrijgen.
  6. Medische vaardigheden: Vaardigheden die nodig zijn in de medische sector, zoals het uitvoeren van medische procedures, eerste hulp, enz.
  7. Engineering: Het toepassen van technische principes en kennis voor het ontwerpen, bouwen of onderhouden van technologische systemen of infrastructuren.
  8. Marketing: Het begrijpen en toepassen van strategieën voor het promoten en verkopen van producten of diensten.
  9. Projectmanagement: Het organiseren, plannen en beheren van projecten om doelen en deadlines te halen.
  10. Ontwerpvaardigheden: Het vermogen om grafische ontwerpen te maken, architectonische plannen te tekenen, of andere visuele creaties te maken met behulp van specifieke tools en software.

Deze vaardigheden zijn vaak meetbaar en kunnen worden aangetoond door middel van certificeringen, diploma’s of praktische ervaring. Ze zijn essentieel voor specifieke beroepen of taken en vormen de kern van wat nodig is om een bepaalde functie succesvol uit te voeren.