Diplomawaardering

Wat staat er op deze pagina?

Met een diplomawaardering laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland. Als je een diploma in je land van herkomst hebt gehaald, kun je die laten waarderen door Internationale diplomawaardering (IDW) Op basis van die waardering bepaalt de onderwijsinstelling of je vooropleiding voldoende is en of je mogelijk zelfs soms vrijstelling kan krijgen voor (een deel van) de opleiding.

Voorwaarden diplomawaardering

Om een diplomawaardering te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Uw opleiding:

  • is gevolgd binnen het reguliere onderwijs en aan een instelling die is erkend door de overheid in dat land
  • duurde langer dan 1.000 uur (1 schooljaar)

Kosten diplomawaardering

Bent u aan het inburgeren en doet u de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)? Dan kunt u gratis een diplomawaardering aanvragen.

Heeft u uw inburgeringsdiploma al behaald? Dan moet u betalen voor het aanvragen van een diplomawaardering.

Is het diploma dat u wilt laten waarderen niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans geschreven? U hoeft geen vertaling aan te leveren als u aan het inburgeren bent.

Buitenlandse diploma’s vergelijken

Op de website van het Nuffic kun buitenlandse diploma’s vergelijken met Nederlandse diploma’s. En kunt u het onderwijssysteem in uw land van herkomst vergelijken met het Nederlandse systeem.

Werken

Inburgeren in Nederland betekend ook zo snel mogelijk starten met werken. Beroepenoriëntatie Voor mensen die net in Nederland zijn komen wonen is niet altijd duidelijk

Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de

Diplomawaardering

Met een diplomawaardering laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland. Als je een diploma in je land van herkomst hebt gehaald, kun je