Inburgeren

Wat staat er op deze pagina?

Bent u nieuw in Nederland? Meestal moet u dan inburgeren. Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe we in Nederland wonen en werken. Meestal moet u ook examen doen.

Vanaf wanneer inburgeren?

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren. Moest u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. U moet ook een toets maken, om te bepalen wat u al kan: de Leerbaarheidstoets (LBT). De gemeente maakt een afspraak met u voor de toets. Het gesprek en de toets noemen we de brede intake.

Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En wat voor examen.

School kiezen

Bent u asielmigrant, dan kiest de gemeente een school.

Cursus kiezen

Niet iedereen mag zelf een cursus kiezen. Bent u begonnen met inburgeren op of na1 januari 2022 en bent u asielmigrant, dan bepaalt de gemeente welke cursus u doet. De gemeente bepaalt ook wanneer u bent ingeburgerd. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)

Hoeveel kost inburgeren?

Om in te burgeren doet u meestal een cursus en examen. De cursus en het examen kosten geld. Bent u asielmigrant? Dan betaalt de gemeente uw cursus en het examen. Als u het examen opnieuw moet doen, betaalt de gemeente nog 1 keer. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Begonnen met inburgeren op of na 1 januari 2022

Bent u asielmigrant? Dan betaalt de gemeente voor elk examen de eerste 2 pogingen. Maar niet als u examen doet op een lager niveau dan in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) staat.

Examen Bedrag
Schrijven € 50,-
Spreken € 50,-
Luisteren € 50,-
Lezen € 50,-
Kennis van de Nederlandse maatschappij € 50,-
Totaal € 250,-

De Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) doet u bij de gemeente. Dit kost u niets.

Bron: inburgeren.nl

Werken

Inburgeren in Nederland betekend ook zo snel mogelijk starten met werken. Beroepenoriëntatie Voor mensen die net in Nederland zijn komen wonen is niet altijd duidelijk

Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de

Diplomawaardering

Met een diplomawaardering laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland. Als je een diploma in je land van herkomst hebt gehaald, kun je