Participatieverklaring

Wat staat er op deze pagina?

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Dit hoort bij uw inburgering.

Brief van gemeente

De gemeente stuurt u een brief. Daarin staat dat u moet leren wat belangrijk is in
Nederland. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.

Participatieverklaring tekenen

In de brief staat ook hoe u kunt leren wat belangrijk is in Nederland. Als u genoeg hebt geleerd, zet u uw handtekening op een papier. Dat papier noemen we de participatieverklaring. U verklaart dan dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse
samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Gemeente registreert participatieverklaring

De gemeente registreert dat u de participatieverklaring hebt getekend. De gemeente
geeft dit ook door aan DUO. Na ongeveer 3 weken kunt u in Mijn Inburgering zien dat
u de verklaring hebt getekend.

Hoelang mag u erover doen?

Begon u op of na 1 januari 2022 met inburgeren, dan hebt u 3 jaar de tijd om de participatieverklaring te tekenen.

Hoeveel kost de participatieverklaring?

Bent u begonnen met inburgeren op of na 1 januari 2022? Dan is de participatieverklaring gratis.

Bron: inburgeren.nl

Werken

Inburgeren in Nederland betekend ook zo snel mogelijk starten met werken. Beroepenoriëntatie Voor mensen die net in Nederland zijn komen wonen is niet altijd duidelijk

Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de

Diplomawaardering

Met een diplomawaardering laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland. Als je een diploma in je land van herkomst hebt gehaald, kun je