Leerroutes inburgering

Bet u in Nederland komen wonen en moet  inburgeren? Dan heb heeft u de keuze uit verschillende leerroutes. Welke route het beste bij u past, hangt af van uw niveau van taalvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving.

B1-route

De B1-route bereidt u voor op betaald werk of vrijwilligerswerk in Nederland. U doet binnen 3 jaar de taalexamens op niveau  B1 (Staatsexamen Nt2 programma I). Lukt dat niet? Dan is het mogelijk om af te schalen naar niveau A2. U doet ook kennisexamens. In uw PIP of in Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen.

Onderwijsroute

De Onderwijsroute is vooral voor jongeren. Deze route bereidt u voor op een opleiding aan mbo, hbo of universiteit. U doet binnen 3 jaar de taalexamens op niveau  B1 of B2 (Staatsexamen Nt2 programma I of II). Daarnaast doet u kennisexamens. In uw PIP of in Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen.

Zelfredzaamheidsroute

De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is voor inburgeringsplichtigen waarvoor de B1- route of de onderwijsroute te moeilijk is. U leert Nederlands op taalniveau  A1. U leert ook om mee te doen in de Nederlandse samenleving. U mag taalexamens doen, maar het hoeft niet. U moet wel kennisexamens doen. In uw PIP of in Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen. De Z-route wordt afgesloten met een gesprek bij de gemeente.