Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)

Een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) is een document dat wordt opgesteld voor mensen die in Nederland inburgeren. Het plan wordt opgesteld door de gemeente in samenwerking met de inburgeringsplichtige. Het plan beschrijft de leerdoelen en de begeleiding die de inburgeringsplichtige nodig heeft om de Nederlandse taal te leren en om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

Onderdelen van een PIP

Persoonlijke gegevens: de naam, geboortedatum, nationaliteit en andere persoonlijke gegevens van de inburgeringsplichtige.

Taalniveau: het huidige taalniveau van de inburgeringsplichtige.

Leerdoelen: de leerdoelen die de inburgeringsplichtige wil bereiken.

Begeleiding: de vorm van begeleiding die de inburgeringsplichtige nodig heeft.

Termijn: de termijn waarin de inburgeringsplichtige de leerdoelen wil bereiken.

Hoe wordt het PIP samengesteld?

Het PIP wordt opgesteld op basis van een brede intake. Tijdens de brede intake wordt er informatie verzameld over de persoonlijke situatie van de inburgeringsplichtige, zoals zijn of haar taalniveau, opleidingsniveau, werkervaring en sociale netwerk.

Het PIP is een belangrijk document voor de inburgeringsplichtige. Het helpt de inburgeringsplichtige om de Nederlandse taal te leren en om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Het PIP is ook een belangrijk document voor de gemeente. De gemeente gebruikt het PIP om de inburgeringsplichtige te begeleiden en om te beoordelen of de inburgeringsplichtige aan de inburgeringsplicht heeft voldaan.