Veel gestelde vragen over inburgeren

Mag ik zelf een school kiezen?

Bent u asielstatushouder, dan kiest de gemeente een school

Mag ik zelf een cursus kiezen?

Bent u asielstatushouder, dan bepaalt de gemeente welke cursus u doet. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Bent u asielstatushouder? Dan betaalt de gemeente uw cursus. De eerste 2 pogingen van elk examen zijn gratis. Maar niet als u examen doet op een lager niveau dan in uw PIP staat. Hebt u meer dan 2 pogingen nodig? Dan moet u de extra pogingen betalen. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Kan ik geld lenen bij DUO om in te burgeren?

Bent u asielstatushouder en moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan kunt u niet lenen bij DUO. Uw gemeente betaalt uw cursuskosten en 2 examenpogingen.