Wet inburgering 2021

De Wet inburgering 2021 is een nieuwe wet die op 1 januari 2022 in werking is getreden. De wet regelt de inburgeringsplicht voor nieuwkomers in Nederland. Nieuwkomers zijn verplicht om binnen een bepaalde tijd een inburgeringsexamen af te leggen en een participatieverklaring te halen. De participatieverklaring toont aan dat de nieuwkomer voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal en samenleving om te kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

De Wet inburgering 2021 bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude wet. Zo is het taalniveau dat nieuwkomers moeten halen verhoogd van A2 naar B1. Dit is het taalniveau voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

Ook zijn er nieuwe verlengingsgronden voor het inburgeringstraject. Zo kunnen nieuwkomers nu een verlenging krijgen als ze niet aan een inburgeringsactiviteit kunnen deelnemen vanwege omstandigheden bij de opleidingsinstelling, of als ze twee of meer omstandigheden hebben waardoor ze niet aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen.

De Wet inburgering 2021 is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van nieuwkomers. De wet biedt nieuwkomers meer mogelijkheden om hun inburgeringstraject op een manier in te richten die bij hen past.

Belangrijkste punten van de Wet inburgering 2021

  • Nieuwkomers moeten binnen een bepaalde tijd een inburgeringsexamen
  • afleggen en een participatieverklaring halen.
  • Het taalniveau dat nieuwkomers moeten halen is verhoogd van A2 naar B1.
  • De Wet inburgering 2021 is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van nieuwkomers.